İlk Basım Yılı:
Baskı:1
Sayfa Sayısı:136
Kağıt Türü:2. Hamur
Ebat:13,5 x 21
Dil:Türkçe
Cilt Durumu:Karton Kapak
ISBN:9786257834810

Çin Kaynaklarına Göre Shih - Wei Kabileleri

48,75 TL

  Eski Moğolların VII.-X. yüzyıllardaki en kudretli boyları olan Shiwei'ler başlarda Türk tesirlerinde çok kalmamış ve her yönüyle gerçek bir Moğol boyudur. Bunların dilleri asıl Moğolcadır. Bununla birlikte VII.-IX. yüzyıllarda Shiwei etnolojisi büyük bir değişime uğramıştır. Gök-Türk ve Uygur idaresi altındaki Shiwei halkı İç Moğolistan'ın batı kısmı ve dış Moğolistan yaylası ile kaynaşmıştır. Gök-Türk gücünün düşmesiyle Shiwei'ler yavaş yavaş onların topraklarına yayılmışlardır. Uygurların IX. yüzyılda yerlerinden göçmelerinden Kıtanların batıya ilerlemelerinden sonra Shiwei'ler Moğolistan yaylasına İç Moğolistan'ın batı kısımlarına yerleşme imkânı bulmuşlardır. Onlara Orhun Yazıtları'nda "Otuz Tatar" denilmiştir.
Merhum Prof. Dr. Türükoğlu Gök-Alp "Çin kaynaklarına göre Shih-wei Kabileleri (Proto-Moğollar Üzerinde Bir Etüd Denemesi)" adlı çalışmasında eski Moğollar Shiwei'ler ve komşuları üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapmaktadır. Titiz bir araştırmacı olan Gök-Alp çeşitli Çin kaynaklarındaki bilgileri Türkçeye tercüme etmiş gerekli açıklamalarda ve yorumlarda bulunmuştur. Shiwei'lerin adından başlamak üzere kökenleri coğrafyaları toplumsal yapıları askeri ve siyasi hayatları ve ayrıca Türklerle ilişkileri üzerine tahliller yapan merhum Gök-Alp böylece Türk ve Moğol tarihinin çok önemli bir dönemini aydınlığa kavuşturmuştur.

Shih-Wei Tribes According to Chinese Sources

The Shiwei, the most powerful tribe of the ancient Mongols in the 7th-10th centuries, did not stay

under Turkish influences at first and are a real Mongolian tribe in every way. Their language is

Mongolian. However, in the 7th-9th centuries, Shiwei ethnology underwent a great change. The

Shiwei people, under Gok-Turk and Uyghur rule, were fused with the western part of Inner

Mongolia and the outer Mongolia plateau. With the decline of Gok-Turk power, the Shiwei

gradually spread to their lands. After the displacement of the Uyghurs in the 9th century and the

westward advance of the Qitans, the Shiwei had the opportunity to settle in the western parts of

Inner Mongolia on the Mongolian plateau. They are called "Otuz Tatars" in the Orkhon Inscriptions.

The late Prof. Dr. Türkoğlu Gök-Alp makes detailed evaluations on the ancient Mongols, Shiwei

and their neighbors in his work titled "Shih-wei Tribes (A Study of the Proto-Mongols) According

to Chinese Sources”. Starting from the name of the Shiwei, the late Gök-Alp, who made analyzes

on their origins, geographies, social structures, military and political life, and also their relations

with the Turks, thus enlightened a very important period of Turkish and Mongolian history.


YORUM YAPIN
Yorum Başlığı:
Yorumunuz*: